Zawód lekarz ortopeda

Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej w Polsce zostało zarejestrowanych około 2500 ortopedów. Liczba ortopedów w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest niewystarczająca, by zaspokoić zapotrzebowanie na tych lekarzy specjalistów. Co prawda wielu ortopedów pracuje też w sektorze prywatnym, dzięki czemu skraca się czas oczekiwania na wizytę u ortopedy w państwowych placówkach opieki zdrowotnej – po prostu część osób korzysta z usług ortopedy prywatnie. Wizyta u ortopedy wymaga posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ortopedia, jako dziedzina medycyny, obejmuje obszarem swych zainteresowań wszelkie schorzenia i zaburzenia w funkcjonowaniu układu ruchowego człowieka.

Ortopeda zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i rehabilitacją osób cierpiących na schorzenia kości, mięśni, stawów, etc. Lekarzem, bez względu na posiadaną przez niego specjalizację określa się osobę posiadającą niezbędną wiedzę i kwalifikacje zawodowe, zajmującą się badaniem stanu zdrowia pacjentów, rozpoznawaniem jednostek chorobowych i leczeniem ich lub zapobieganiem ich rozprzestrzeniania.

W określonych przypadkach lekarz może prowadzić rehabilitację chorych, występować w charakterze eksperta w obszarze swojej specjalizacji, udzielać porad lekarskich, czy wydawać oficjalne orzeczenia na potrzeby instytucji i organów państwowych.

Najwyższym celem osoby wykonującej zawód lekarza jest dbanie o stan zdrowia pacjentów – profesja ta wiąże się więc z wypełnianiem pewnego rodzaju misji społecznej, a jej podjęcie możliwe jest tylko i wyłącznie z powołania. Wysoki statut społeczny i powszechne poszanowanie dla zawodu lekarza wynagradza liczne poświęcenia i trudne warunki pracy z jakimi zmierzyć się musi osoba go podejmująca.

Metody leczenia, które są stosowane przez ortopedę zależą od choroby, z którą ma do czynienia. Najczęściej leczenie obejmuje farmakologię, zwłaszcza gdy pacjent odczuwa ból (np. leki rozkurczowe czy niesterydowe leki przeciwzapalne). Ortopeda może też zdecydować o skierowaniu chorego na fizjoterapię (np. masaże, prądy, elektroterapia, ćwiczenia czynne w odciążeniu). W niektórych przypadkach stosuje się metody zachowawcze (np. unieruchomienia przy pomocy opatrunków czy gorsetów) lub lekarz decyduje o operacji chirurgicznej. Trzeba przy tym pamiętać, że po wielu operacjach ortopedycznych pacjent musi przejść odpowiednią rehabilitację, aby wrócić do pełnej sprawności.

Dostęp do wykonywania zawodu lekarza specjalisty otwiera dyplom ukończenia wyższej uczelni medycznej na adekwatnym do wybranej specjalności kierunku. W przypadku studiów medycznych kształcenie trwa aż 6 lat, o rok dłużej niż na większości kierunków humanistycznych, technicznych, czy przyrodniczych. Prawo wykonywania zawodu, uprawniające do podjęcia praktyki zawodowej otrzymuje się jednak dopiero po ukończeniu tak zwanej specjalizacji (sytuacja podobna jak w przypadku aplikatury prawniczej), która obejmuje praktyki i zajęcia teoretyczne. Po spełnieniu tych dwóch wymogów absolwent otrzymuje tytuł dyplomowanego lekarza w danej specjalności. Może kontynuować także naukę w ramach specjalizacji II stopnia, lub pozostać w murach uczelni, zdobywając kolejne stopnie naukowe. Osoba zainteresowana pracą w charakterze lekarza musi odznaczać się także określonymi predyspozycjami i cechami personalnymi, takimi jak; odpowiedzialność, cierpliwość, nastawienie na najwyższe dobro pacjenta, etc.

Miejscem pracy lekarza ortopedy, w zależności od podjętej przez niego specjalności może być przestrzeń prywatnego gabinetu, przychodni publicznej, lub szpitala.

Polecani ortopedzi w Polsce:

Ortopeda Artur Pisarski

Ortopeda Ireneusz Babiak

Ortopeda Aleksander Yankouski

Fizjoterapeuta – osoba, która w terapii chorych stosuje różne bodźce fizyczne – gimnastykę leczniczą, kąpiele lecznicze, laseroterapię, pole elektromagnetyczne i inne formy fizjoterapii. Około 10 lat temu studia rehabilitacji zamieniono na studia fizjoterapii, a absolwenci uczelni otrzymują tytuł fizjoterapeuty. Na świecie używa się nazwy „fizjoterapeuta” i nazwa ta została przyjęta jako obowiązująca w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *